• دعای روز دوم ماه مبارک (مکافات عمل )

  دعای روز دوم ماه مبارک (مکافات عمل )

  بار خدایا در این روز مرا به خشنودی هایت نزدیک گردان و از خشم و انتقامت دور کن

 • رمضان ماه مهمانی خدا

  رمضان ماه مهمانی خدا

  انسان با بینشی گذرا در اعمال عبادی، به نکات ظریفی برخورد می کند که جز مصلحت و خیراندیشی در آن، چیز دیگری نمی بیند.

 • بشارت ائمه به وجود مبارک ولی عصر

  بشارت ائمه به وجود مبارک ولی عصر

  انبیا همه از حقیقتی واحد منشأ می‏گیرند و از یک ذات سخن می‏گویند و مردم را به همان مبدأ واحد می‏خوانند، از این‏ رو هر پیامبری پیامبر پیشین را تأیید می‏ کند و زمینه تبشیر پیامبر بعدی را فراهم می‏ آورد.

 • همسایه داری در اسلام

  همسایه داری در اسلام

  احترام به همسایه را مانند احترام به مادر، بر انسان لازم می داند

 • «احسن الحال» یعنی کدام حال؟

  «احسن الحال» یعنی کدام حال؟

  خدایا حال مرا به گونه ای قرارده که« فی خدمتک سرمدا» یعنی دائم در خدمت تو باشم.

 • مقلب القلوب چیست؟

  مقلب القلوب چیست؟

  در این دعا «تقلب قلوب» را از خدا می خواهیم به این معنا که خداوند قلوب ما را به « احسن الحال» برگرداند.