آخرین ارسال ها

» احکام شرعی » استفاده از برق مسجد برای شارژ گوشی همراه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۲:۱۵

 کد خبر: 1197
 356 بازدید

استفاده از برق مسجد برای شارژ گوشی همراه

هر چند استفاده از امکانات مسجد در امور شخصی و مخالف با جهت وقف، جایز نیست، ولی اگر در موردی اطمینان به رضایت واقف و متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد.

استفاده از برق مسجد برای شارژ گوشی همراه

پاسخ اجمالی

هر چند استفاده از امکانات مسجد در امور شخصی و مخالف با جهت وقف، جایز نیست، ولی اگر در موردی اطمینان به رضایت واقف و متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:(1)
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر مخالف با جهت وقف بوده و یا مغایر با مقررات مربوطه است جایز نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در صورتی که اطمینان نوعی به رضایت متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال استفاده از برق مسجد جایز نیست.

[۱]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.ارسال دیدگاه