آخرین ارسال ها

» احکام شرعی » یکی از اعضای خانواده مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۲:۲۴

 کد خبر: 1204
 399 بازدید

یکی از اعضای خانواده مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

یکی از اعضای خانواده از دین مبین اسلام برگشت و مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

پاسخ

ارتداد از اسلام دارای شرایطی است

یکی از اعضای خانواده  مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

یکی از اعضای خانواده از دین مبین اسلام برگشت و مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

پاسخ

ارتداد از اسلام دارای شرایطی است که برای آگاهی از آن و نظر اسلام درباره ارتداد می توانید به (آزادى عقیده و اعدام مرتد در اسلام) و (حکم ارتداد در اسلام) در همین پايگاه مجمع جهاني شيعه شناسي مراجعه کنید. اما باید توجه داشته باشید که تحقق این شرایط و اثبات ارتداد یک شخص کار آسانی نیست و به مجرد احتمال نمی توان شخصی را مرتد دانست. ضمن آن که می توان با استفاده از روابط خانوادگی و بحث های عالمانه، چنین شخصی را از افکار و نظراتش دور کرده و با بیان خوبی های اسلام او را به این دین ترغیب کرد. در هر صورت حکم به ارتداد کسی به همین سادگی نیست‌؛ بلکه باید ارتدادش در دادگاه اسلامی به ثبوت برسد و هنگامی که حکومت اسلامی نیست ارتداد وی پیش مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و او حکم به ارتداد ‌دهد. اجرای حکم قتل نیز در حکومت اسلامی به عهده حاکم شرع است و در غیر این صورت چنانچه مرجع تقلید اجازه عمومی به کشتن فردی داد ـمانند سلمان رشدیـ بر هر مسلمانی واجب کفایی است که به آن اقدام کند.

منبع: اسلام کوئستارسال دیدگاه