آخرین ارسال ها

» احکام شرعی » گوش دادن به موسیقی زن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۲:۲۶

 کد خبر: 1207
 304 بازدید

گوش دادن به موسیقی زن

گوش دادن به نواری که خواننده اش زن باشد و از سرودهای شعرایی مثل حافظ و مولوی و ..استفاده کند چه حکمی دارد؟(1)

گوش دادن به موسیقی زن

گوش دادن به نواری که خواننده اش زن باشد و از سرودهای شعرایی مثل حافظ و مولوی و ..استفاده کند چه حکمی دارد؟(1)

سوال:
گوش دادن به نواری که خواننده اش زن باشد و از سرودهای شعرایی مثل حافظ و مولوی و ..استفاده کند چه حکمی دارد؟(1)

پاسخ:
آیات عظام:امام(ره)،بهجت(ره)،صافی،فاضل(ره)،مکارم،وحید=گوش دادن به آن جایز نیست(2)
آیات عظام:خامنه ای ،سیستانی،نوری=گوش ادن به آواز زن،اگر غنا نباشد و باعث التذاذ جنسی و تهییج شهوت نشود و مفسده ای بر آن مترتب نکردد اشکال ندارد.(2)

نکته:غنا عبارتست از ترجیح صدا،به نحوری که طرب انگیز و متاسب با مجالس لهو و گناه باشد.

________________________
1)رساله دانشجویی،ص182
2)جامع الاحکام صافیج2،س1671/جامع المسائل فاضل ج1،س1724/دفتر بهجت ،امام،وخید به نقل از رساله دانشجویی./استفتائات مکارم ج2 س709و ج1س526
3)استفتائات تبریزی س 1058،1049،1075/سایت سیستانی بخش غنا س6/اجوبه الاستفتائات خامنه ای س1145/استفتائات نوری ج1 س444 و ج2س 542و 544و549.



ارسال دیدگاه