آخرین ارسال ها

» احکام شرعی » احکام حرم ائمه علیهم السلام

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۵۹

 کد خبر: 181
 544 بازدید

احکام حرم ائمه علیهم السلام

احکام حرم ائمه علیهم السلام (حرم امام رضا علیه السلام) مورد اول: استحباب نماز در حرم امامان و برتری حرم ائمه بر مسجد (۱) مسأله ۸۹۵ نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و (۱) نماز در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است. این […]

احکام حرم ائمه علیهم السلام

احکام حرم ائمه علیهم السلام (حرم امام رضا علیه السلام)

مورد اول: استحباب نماز در حرم امامان و برتری حرم ائمه بر مسجد (۱)

مسأله ۸۹۵ نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و (۱) نماز در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست‌

(۱) خوئى، تبریزى، سیستانى: و مرویست که ..

مکارم: بلکه در حدیث آمده ..

مورد دوم: استحباب وضو برای ورود به حرم امامان علیهم السلام (۲)

مسأله ۳۲۲ مستحبّ است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام (۱) وضو بگیرد…….. و اگر براى یکى از این کارها وضو بگیرد هر کارى را که باید با وضو انجام داد، مى‌تواند به جا آورد مثلًا مى‌تواند با آن وضو نماز بخواند.

(۱) زنجانى: حرم معصومین علیهم السلام ..

سیستانى: مسأله مستحب است کسى که وضو دارد براى هر نماز دوباره وضو بگیرد و بعضى از فقهاء فرموده‌اند مستحب است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام و …. وضو بگیرد ولى مستحب بودن وضو در این موارد ثابت نیست بلى اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است و هر کارى که باید با وضو انجام داد، مى‌تواند به جا آورد مثلًا مى‌تواند با آن وضو نماز بخواند.

مورد سوم: استحباب غسل برای ورود به حرم امامان علیهم السلام (۳)

مسأله ۶۴۵ پیش از داخل شدن در حرم مکه، شهر مکه، مسجد الحرام، خانۀ کعبه، حرم مدینه، شهر مدینه و مسجد پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم مستحبّ است انسان غسل کند و براى داخل شدن در حرم امامان علیهم السلام رجاءً غسل کند (۱) و اگر در یک روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافى است و کسى که مى‌خواهد در یک روز داخل حرم مکه و مسجد الحرام و خانۀ کعبه شود، اگر به نیّت همه یک غسل کند کافى است و نیز اگر در یک روز بخواهد داخل حرم مدینه و شهر مدینه و مسجدِ پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم شود، یک غسل براى همه کفایت مى‌کند و براى زیارت پیغمبر و امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک … و براى سفر رفتن خصوصاً سفر زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام مستحبّ است انسان غسل کند و اگر یکى از غسلهایى را که در این مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کارى کند که وضو را باطل مى‌نماید مثلًا بخوابد (غسل او باطل مى‌شود و (۲)) مستحبّ است دوباره غسل را به جا آورد.

(۱) اراکى، گلپایگانى، فاضل، صافى: براى داخل شدن در حرم امامان علیهم السلام غسل مستحبّ است ..

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانى و صافى نیست]

خوئى، تبریزى، زنجانى، سیستانى: مسأله فقهاء در بیان اغسال مستحبه اغسال زیادى نقل فرموده‌اند که از جمله آنها این چند غسل است: ……… ۷ غسل براى دخول مسجد پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم ۸ غسل براى زیارت معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک، ولى أحوط این است که این غسلها را به قصد رجاء به جا آورند.

زنجانى: ….. ۹ غسل براى زیارت معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک. استحباب این غسلها ثابت نیست و آنها را به قصد رجاء مى‌توان انجام داد.

[مورد (۷) در رساله آیت اللّٰه سیستانى نیست]

سیستانى: استحباب این غسلها ثابت نیست و کسى که مى‌خواهد انجام دهد باید به قصد رجاء باشد.

بهجت: مسأله پیش از داخل شدن در حرم مکّه، شهر مکّه، مسجد الحرام، خانۀ کعبه، حرم مدینه، شهر مدینه، مسجد پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السلام مستحب است انسان غسل کند و اگر در یک روز چند مرتبه مشرف شود، یک غسل کافى است، بلکه اگر در روز غسل کند، مى‌تواند این اعمال را در شبى که متصل به آن است نیز انجام دهد و هم چنین به عکس؛ و براى زیارت پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک، مستحب است انسان غسل کند.

اگر یکى از غسلهایى را که در این مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کارى کند که وضو را باطل مى‌نماید، مثلًا بخوابد، غسل او باطل نمى‌شود ولى مستحب است دوباره غسل را به جا آورد.

تذکر داده مى‌شود که هیچ یک از غسلهاى مستحب، کفایت از وضو نمى‌کند.

مکارم: مسأله غسل کردن براى وارد شدن در مکانهاى مقدس به امید ثواب پروردگار مستحبّ است، از جمله براى داخل شدن در مکه و مدینه یا براى داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اکرم صلى اللّٰه علیه و آله و سلم و هم چنین حرم امامان علیهم السلام و اگر در یک روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافى است و اگر کسى مى‌خواهد در یک روز داخل مکه شود و به مسجد الحرام رود، یا داخل شهر مدینه شود و به مسجد پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم برود یک غسل به نیّت همه کفایت مى‌کند. هم چنین مستحبّ است غسل براى زیارت پیغمبر اکرم صلى اللّٰه علیه و آله و سلم یا امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک و براى نشاط عبادت و رفتن به سفر به قصد رجاء.

مورد چهارم: حرمت نجاست حرم امامان علیهم السلام (۴)

مسأله ۹۰۴ نجس کردن حرم امامان علیهم السلام (۱) حرام است. و اگر یکى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى‌احترامى باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط واجب (۲) آن است که اگر بى‌احترامى هم نباشد آن را تطهیر کنند.

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست‌

(۱) فاضل: حرم پیامبر اکرم صلى اللّٰه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السلام ..

(۲) اراکى، خوئى، فاضل، تبریزى، سیستانى، زنجانى: احتیاط مستحبّ ..

مکارم: مسأله آلوده کردن حرم پیامبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام اگر موجب هتک باشد حرام‌ است و در این صورت تطهیر آن نیز واجب است، بلکه اگر بى‌احترامى هم نباشد احتیاط آن است که آن را تطهیر کنند.

مورد پنجم: حرمت ورود جنب و حائض به حرم امامان علیهم السلام (۵)

مسأله ۳۵۵ پنج چیز (۱) بر جنب حرام است: ………… سوم: توقّف در مساجد دیگر، ولى اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان علیهم السلام هم توقف نکند. (۵).

زنجانى: و مراد از حرم امامان علیهم السلام: محوطه‌اى است که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواقها یا صحنها ..

[قسمت داخل پرانتز در رسالۀ آیت اللّٰه سیستانى نیست.]

(۵) فاضل: اگر چه اولى آن است که حکم مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم را در حرم امامان علیهم السلام رعایت نماید ..

بهجت: بلکه عبور نیز ننماید و هم چنین در رواقها ..

گلپایگانى، صافى: احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه علیهم السلام است اگر چه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود ..

اراکى: سوم: توقف در مساجد دیگر و حرم امامان علیهم السلام، ولى اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد ..

خوئى، تبریزى، سیستانى: سوّم: توقف در مساجد دیگر و هم چنین بنا بر احتیاط واجب در حرم امامان علیهم السلام ولى اگر (سیستانى: از مسجد عبور کند مثل این که) از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعى ندارد ..

مسأله ۴۵۰ چند چیز بر حائض حرام است: …. دوم: تمام چیزهایى که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.

نظر مقام معظم رهبری در مورد غسل زیارت امام حسین علیه السلام (۶)

س. آیا برای ورود به حرم سیدالشهداء(علیه السلام) باید غسل کرد یا با گرد وغبار راه وارد حرم شد؟

ج. برای سفر زیارتی امام حسین «علیه السلام» غسل مستحب است و برای ورود به حرم رجائاً انجام شود.

منبع:

(۱) توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۵۰۰

(۲) توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۱۸۸

(۳) توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۳۶۳

(۴) توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۵۰۴

(۵) توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۲۱۲ و ج‌۱، ص: ۲۶۰

(۶) استفتائات مقام معظم رهبری موجود در سایت لیدر

 ارسال دیدگاه