آخرین ارسال ها

» اسلایدر » برای آمدن امام زمان باید دعا کنیم یا ظلم ؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۰:۰۰

 کد خبر: 2113
 143 بازدید

برای آمدن امام زمان باید دعا کنیم یا ظلم ؟

بین پر از ظلم شدن و پر از ظالم شدن تفاوت وجود دارد.

برای آمدن امام زمان باید دعا کنیم یا ظلم ؟

آیا این مطلب درست است که اگر دنیا پر از ظلم شود؛  امام زمان زودتر ظهور می کند؟

یکی از نشانه هایی که برای عصر ظهور معرفی می شود این است که زمانی امام زمان ظهور خواهد کرد که جامعه را ظلم و جور پر کند و حضرت می اید و ظلم را ریشه کن میکند و دنیا را پر از عدل و داد میکند .

آیا این نشانه دلیلی می شود بر ظلم کردن به دیگران ؟

در حدیث نیامده است که دنیا پر از ظالم شود؛ بلکه فرموده اند: دنیا پر از ظلم شود. دقت در این باره نشان می دهد که این گونه روایات به توصیف جامعه در عصر غیبت می پردازد و به هیچ وجه بر وقوع ظلم و ستم توصیه و یا تأکید نمی کند؛ چون بین پر از ظلم شدن و پر از ظالم شدن تفاوت وجود دارد. برای مثال اگر بگویند وقتی در سالن را باز می کنیم که پر از دود شود، این به آن معنا نیست که همه مردم سیگاری شوند تا سالن پر از دود شود. شاید افراد زیادی که اهل سیگار نیستند، در سالن وجود داشته باشند؛ ولی فردی نا اهل، با آوردن کنده ای درخت سوخته، سالن را پر از دود کند. این جمله غیر از آن است که بگوییم وقتی در سالن را باز می کنیم که تمام مردم اهل سیگار باشند؛ پس، معنای جمله سالن پر از دود شود با سالن پر از افراد سیگاری شود، یکی نیست.

 

زمان ظهور، افرادی که از هر جهت صالحند، بسیار زیاد هستند؛ ولی به وسیله چند جنایتکار همه دنیا می تواند پر از ظلم شود؛ همان طور که یک نفر می تواند با آوردن کنده ای درخت سوخته، سالن را پر از دود کند. یک یاغی متجاوز می تواند چند منطقه را به آتش بکشد، با آن که در هر منطقه افراد صالحی هم وجود داشته باشد.

منبع : کتاب جهت نما ،محسن قرائتی



ارسال دیدگاه