آخرین ارسال ها

» احکام شرعی » احکام روزه زنان شیرده و باردار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۹:۲۶

 کد خبر: 2310
 360 بازدید

احکام روزه زنان شیرده و باردار

احکام شرعی روزه که در ذیل می آید بر اساس نظر و فتاوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی می باشد.

احکام روزه زنان شیرده و باردار

احکام شرعی روزه که در ذیل می آید بر اساس نظر و فتاوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی می باشد.
سوال: وظیفه ی زن شیرده در ماه رمضان در مورد روزه چیست؟
آیت الله مکارم شیرازی: زنانى که بچه شیر مى‏ دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمى شیر آنها و ناراحتى بچه شود روزه بر آنها واجب نیست، ولى براى‏ هر روز همان کفّاره (یک مدّ طعام۷۵۰گرم ) گندم یا جو یا مانند آن واجب‏ است، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفّاره، ولى باید بعداً روزه‏ هایى را که نگرفته‏ اند قضا نمایند، البته اگر روزه برای خود زن ضرر داشته باشد و نتواند تا سال بعد قضا نماید، قضا نیز ندارد.

سوال : اگر روزه داری زن شیرده، سبب ناراحتی بچه شود آیا کفایت از روزه ماه رمضان می کند؟
آیت الله مکارم شیرازی : روزه او اشکال دارد.

سوال : چنانچه زنی بچه را به صورت مجانی شیر بدهد، وظیفه ی مادر در مورد روزه چیست؟
آیت الله مکارم شیرازی : اگر کسى پیدا شود که بدون اجرت، بچه را شیر دهد یا شخصى پیدا شود که اجرت دایه را بى منّت بپردازد، در این صورت روزه گرفتن واجب است.

سوال : اگر خانمی احتمال دهد حامله است و با این احتمال، روزه را ترک کند ولی بعدا معلوم شود باردار نیست تکلیف او چیست؟
آیت الله مکارم شیرازی : در صورتی که تصور می کرده روزه برایش ضرر دارد و ترک کرده قضا دارد ولی کفاره ندارد.

سوال : زنى ۶۳ ساله هستم که شش بچه به دنیا آورده ام. در دوران حاملگى و شیرخوارگى بچّه ها (حدود ۱۲ سال) نتوانستم روزه بگیرم، پس از آن نیز تاکنون هر وقت خواستم روزه بگیرم دچار خونریزى معده شده، و با توصیه پزشکان روزه نگرفته ام، اکنون تکلیف بنده چیست؟
آیت الله مکارم شیرازی : در حال حاضر شما مکلّف به روزه نیستید، احتیاط واجب آن است که اگر قدرت دارید براى هر روز به اندازه یک مدّ طعام (۷۵۰گرم گندم) به شخص نیازمندى بدهید. همچنین براى ایّام گذشته که روزه نگرفته اید و تا سال بعد هم توانایى بر روزه نداشته اید.

چند فرض و پاسخ آنها :
اگر چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای خودش ضرر داشته-باشد؟ در این صورت قضا ساقط است و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

اگر چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟در این صورت بنابر احتیاط قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

اگر چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟
و یا چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای خودش ضرر داشته باشد؟
و یا چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟

در سه فرض فوق باید قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

اگرچنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟ در این صورت قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز دو فقیر را اطعام می کند.

سوالات و پاسخ ها از پایگاه اطلاع رسانی معظم له جمع آوری شده است .ارسال دیدگاه