آخرین ارسال ها

» اسلایدر » خوش رفتاری در خانواده

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - ۱:۲۲

 کد خبر: 2370
 160 بازدید

خوش رفتاری در خانواده

خوش رفتاری در خانواده هنگامی که عاقد میان دو زوج جوان و غیر جوان عقد جاری می کند، معناو مفهوم آن، این است که ما دونفر تا دم مرگ به همدیگر یار و یاور وفا دار خواهیم بود

خوش رفتاری در خانواده

خوش رفتاری در خانواده هنگامی که عاقد میان دو زوج جوان و غیر جوان عقد جاری می کند، معناو مفهوم آن، این است که ما دونفر تا دم مرگ به همدیگر یار و یاور وفا دار خواهیم بود، و بنیان زندگی خود را با عشق وعلاقه بنا کرده و به همدیگر، گره می زنیم و عقد می بندیم؛
اساساً معنای واژه «عقد» در عربی، به معنای گره و عاقد گره دهنده و معقود گره شونده است، پس با بستن این پیمان محکم و قول های مستحکم و سستی ناپذیر، وارد معرکه، تلخ و شیرین، و فراز و نشیب زندگی می شویم، آیا واقعاً کار درست و منصفانه است که هنوز مرکّب امضاء و اثر انگشت در دفاتر ازدواج، خشک نشده راهی امضاء نمودن دفتر طلاق و جدائی باشیم!!؛
آخر چرا مردم این قدر پیمان شکن و سست گفتار و بد کردار و زشت رفتار شده اند، آیا شنیده اید در روزگاران قدیم که نه دفتر دستکی بود و نه سند رسمی ازدواج و مواد دوازده گانه دفتر ازدواج، برای نمونه، به خیال یک زن و یا مردی: مسئله طلاق و جدائی خطور کند؟!! و یا اصلًا یکی از این اتفاقات بیفتد؟!!؛
اگر در قبیله و ایل وتباری این مسائل حتی برای یک بار هم شده، پیش می آمد و اتفاق می افتاد، مانند صدای بمب اتم در همه جا می پیچید و دیگر کسی با آن قبیله وصلت نمی کرد و دختر نمی داد و نمی گرفت و برای همیشه، بد نام گشته و منزوی می شدند!!؛
آخر ما چه قدر عمر داریم و چند سال زندگی خواهیم کرد که این همه مشکلات را برای خود فراهم می کنیم و پیش می آوریم، بیایید این خصلت های شیطانی و خصومت های غیر انسانی را کنار گذاشته، با کسی که پیمان زناشوئی و عقد همسری بسته ایم، وفادار بمانیم و با مختصرگذشتی، کینه توزی و خود خوری و صفات ناپسند و اعصاب خراب کن را، کنار گذاشته و فاتحه بد رفتاری و بد اخلاقی وو … را بخوانیم انشاءاللَّه.
ببینیم خردمندان عالم و بزرگان دین در این باره، چه توصیه ها و سفارشهائی را کرده اند.

قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: خیرکم خیرکم لأهله (لنسائه) وأنا خیرکم لأهلی (لنسائی). رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهترین شما کسی است که با خانواده اش: بهتر (و خوش رفتار) باشد و من بهترین شما نسبت به اهل (و عیالم) هستم.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: عیال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلی اللَّه عزوجل أحسنهم صنعاً إلی أسرائه. و فرمود: عیالات مرد اسیران اویند و بنده دوست داشتنی تر در پیش خدای عزّ وجلّ کسانی اند که با اسیران خود: خوش رفتار باشد.

و قال أبو الحسن علیه السلام: عیال الرجل اسراؤه فمن أنعم اللَّه علیه بنعمه فلیوسّع علی اسرائه، فان لم یفعل أوشک أن تزول تلک النعمه. ابو الحسن علیه السلام فرمود: خانواده مرد اسیران اویند! پس هرکس راخداوند توانائی نعمت داده به اسراء (و عیالات) خود گشایش دهد: و هرکس این را نکند: نابود شدن نعمتش نزدیک است!.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: ألا خیرکم خیرکم لنسائه وأنا خیرکم لنسائی. باز آن حضرت فرمود: آگاه باشید بهترین شما آن است که با خانواده اش: بهتر (و خوش رفتار) باشد و من بهترین شما نسبت به اهل (و عیالم) هستم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: انّماالمرئه لعبه الرّجل من اتّخذها فلایضیّعها. زن اسباب بازی مرد است، هرکس او را می گیرد (و امام باقر فرمود: او ازدواج می کند) او را ضایع ننماید.

امام صادق علیه السلام فرمود: أکثر أهل الجنّه من المستضعفین النّساء علم اللَّه ضعفهنّ فرحمهنّ. بیشترین اهل بهشت از ناتوانان زنان هستند، خداوند ناتوانی آنها را دانست و به آنان رحم نمود.
منبع:آداب ازدواج و زندگی خانوادگی/ محمد امینی گلستانی.ارسال دیدگاه