آخرین ارسال ها

» اسلایدر » پیام های اربعین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - ۸:۱۵

 کد خبر: 2473
 294 بازدید

پیام های اربعین

یکی از برکات عاشورا اتحاد و همپارچگی ملی در سایه ارزشهای دینی می باشد که توانسته از همه اقشار و ملیت ها حول یک محور جمع کند وآن محور سید الشهدا می باشد. پیام اول اربعین ….

پیام های اربعین

یکی از برکات عاشورا اتحاد و همپارچگی ملی  در سایه ارزشهای دینی می باشد که توانسته از همه اقشار و ملیت ها حول یک محور جمع کند وآن محور سید الشهدا می باشد. اربعین حسینی از مهمترین و حساس ترین عرصه های تبلور ارزش دینی و نمایش اقتدار ارزش دینی شده است که تمام رسانه های جهان این جمعیت میلیونی را مخابره میکنند و تبدیل شده به بزرگترین تجمع دینی در جهان .

این پیاده روی و تجمع پیام هایی دارد که به چند نمونه اشاره میکنیم:

پیام اول این حرکت عظیم پیروزی همیشگی تفکر مبتنی بر “فطرت وعقل”بر تفکرمبتنی بر”جمودوتحجر” است ازقرن هفتم که تفکر ابن تیمیه در دمشق شکل گرفت تا قرن یازدهم که این فکر توسط محمد بن عبدالوهاب به مذهب  رسمی وهابیت حجاز تبدیل شد وتا سال ها اخیر که در قالب گروهی بنام داعش خودش رانشان داد جنایتی نبود که صاحبان این فکر تحت عنوان تکفیر برای نابودی تشیع که مبتنی بر توسل به آل آلبیت است انجام نداده باشند  پیاده روی اربعین در شرایط سخت امنیتی  عراق این پیام رادارد باور منطبق با عقل و فطرت همیشه پیروز است وامروز وهابیت عملا مرده است و هیچ جایگاهی ندارد واین شیعه است در رسانه های جهان اندیشه وباورش رابا راه پیمایی تبلیغ می کند وکسی امروز ارزشی برای اسلام به قرایت وهابیت قایل نیست  به راستی ((یریدون لیطفؤنورالله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون: صف/۸))

پیام دوم به نمایش گذاشتن” قدرت مردمی”  ظلم ناپذیر ،استکبار ستیز، عدالت خواه، ازادی طلب وارمانگرا ی این حرکت عظیم  الهی است رسانه های تبلیغی جهان هرچند برایشان سخت و جانکاه است بخواهند این سیل جمعیت مشتاق ودل باخته را در رسانه ها جمعی برای مردم خود نشان بدهند ولی مطمئن هستیم آنهایی که باید بفهمند که همان سرویس های امنیتی وجاسوسی جهان غرب به ویژه آمریکا وصهیونیزم است به خوبی می یابند که جهان تشیع ازچه پشتوانه عظیمی بر خوردار است که می تواند مرزهای جغرافیایی را قیچی کند ازمردم عراق و ایران امت واحده بسازدوبا فرماندهی مشترک کنارهم قرارگرفته روزی اقدام به پیاده روی این چنینی نمایند وروزی دیگر سلاح به دست به قلع قمع داعش دولت خود خوانده آمریکا وال سعود بپردازند.

 

پیام سوم “ایثار و گذشت” مردم عراق درپیادروی ار بعین حسینی است ،ارزش وجایگاه این فضیلت مردم عراق زمانی روشن می شودکه جمعیت ۲۵ میلیون نفری دراین پیاده روی را درکنار دوملییون پانصد هزار نفره حج گزاران  درحج تمتع ببینم دولت سعودی پس از گرفتن هزینه سنگین ازدولت های اسلامی وبا سال ها تجربه مدیریتی از اداره همین جمعیت کم ناتوان و هر چند گاه فاجعه ای چون منا رخ می دهد  ولی در اربعین حسینی بیست و پنج تاسی میلیون جمعیت زایر در اوج ناامنی ودر بد ترین وضعیت اقتصادی عراق  با ایثار و گذشت غیر قابل توصیف مردم عراق ونیز در بهترین وضعیت امنیتی  زایرین را استقبال و پذیرایی می کنند تا بتوانند مناسک حسینی را انجام بدهند به گونه ای که جهان را به تحیر وشگفتی وا می دارند

برگرفته از بیانات سید محمد تقی قادریارسال دیدگاه